6 Kakšne so posledice smrti?

V primeru smrti se za razdelitev in dodelitev dolgov ter premoženja uporabljajo pravila v oddelkih 2.3, 5.1 in 5.2 , razen, da se delež premoženja, ki bi ga prejel pokojnik, prenese na njegove dediče. Možna so nadomestila in preživeli zakonec je upravičen do pravic do užitka (usufructo viudal) preživelega, katerih znesek se lahko razlikuje glede na to, ali preživeli zakonec deduje skupaj s potomci ali predniki pokojnika oziroma je edini dedič. Pravice se primarno dodeli v premoženju, lahko pa se jih dodeli tudi v denarju (členi 834-840 CC). Delež premoženja, zajetega v pravicah do užitka, se lahko poveča (do zakonsko določene meje) v oporoki.