8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

Enotni španski predpis za registrirane partnerje ne obstaja, niti v materialnem pravu niti v zasebnem mednarodnem pravu. Nekatere avtonomne regije imajo lastne predpise.

Partnerstva so lahko med istospolnimi ali heterospolnimi partnerji, registrirana ali neregistrirana. Splošna nacionalna ureditev ne obstaja.

V regijah Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias in Cantabria zakon o partnerstvih vsebuje tudi zakonske določbe o obstoju registra partnerstev.

Cataluña predvideva zgolj občinske registre. Obstoj partnerstva se dokaže z javno listino.

V regijah Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, Valencia, Castilla-La Mancha in Castilla-León posebna ureditev partnerstev ne obstaja; vključena je v predpise o registru partnerstev.

Registri partnerstev niso urejeni na nacionalni, pač pa na regionalni (avtonomni) ravni, in posebne zakonske določbe obstajajo le v regijah Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco in Valencia, kjer obstajajo tudi zakonske določbe o dejanskih partnerstvih.

Vsako avtonomno skupnost ureja register na drugačen način in učinki registracije segajo od zgolj deklarativnih do praktične enakovrednosti z zakonsko zvezo. Nekatere avtonomne skupnosti ne predvidevajo takšnega regionalnega registra.

Posebne pravne določbe o premoženju v neregistriranih izvezakonskih partnerskih zvezah ne obstajajo in tudi v registriranih partnerstvih partnerja sama določita premoženjski režim (razen, če zakon določa drugače), pri čemer lahko izbereta pravila, analogna pravilom za zakonsko zvezo. V odsotnosti sporazuma ali posebnih pravnih določb se uporabljajo splošne določbe obligacijskega prava in prava lastninskih razmerij.

Družinski dom (prebivališče zakoncev), če ni določeno drugače, pripada lastniku, razen, če obstajajo otroci ali interes za zaščito; v slednjem primeru odločitev sprejme sodnik.