9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Za pravne postopke, razsodbe in listine, izdane do 28. januarja 2019, imajo španska sodišča mednarodno pristojnost, če je eden od zakoncev/partnerjev španski državljan ali ima stalno prebivališče v Španiji (členi 50-60 LEC). Stvarno in lokalno je pristojno okrožno sodišče, na območju katerega sta imela zakonca/partnerja zadnje skupno običajno prebivališče, oziroma okrožno sodišče, na območju katerega ima običajno prebivališče toženec.

Obstajajo tudi posebni predpisi za primere, v katerih ni mednarodne pristojnosti (člen 36 LEC).

Za vse pravne postopke, razsodbe in listine, izdane do 28. januarja 2019 ali pozneje, ne glede na datum poroke, se bo uporabljala pravna uredba Sveta (EU) št. 2016/1103 z dne 24. junija 2016.

Ta Uredba predpisuje sodno pristojnost, kakor sledi:

- Za zadeve, povezane z zakonskim premoženjem v primeru smrti enega od zakoncev, je pristojno sodišče, ki se ukvarja z dedovanjem (4. člen).

- Za zadeve, povezane z ureditvijo zakonskega premoženja v primeru zahteve po razvezi, sodni ločitvi ali razveljavitvi zakonske zveze, je večinoma pristojno sodišče, ki se ukvarja z zakonskimi spori.

-V drugih primerih se zakonca lahko dogovorita, da bo pristojna država članica, katere pravo je uporabno, ali pa država članica, v kateri sta se poročila. Takšen dogovor mora biti pisen, datiran in podpisan od obeh zakoncev. Če ni dogovora, so sodišča držav članic praviloma pristojna za vse zadeve, ki so povezane z urejanjem njunega zakonskega premoženja, razen v primeru smrti enega od zakoncev ali ob družinskem sporu, povezovalni dejavnik pa je

  • skupno stalno prebivališče zakoncev v času, ko sodišče začne postopek; če ga nimata,
  • zadnje skupno prebivališče zakoncev, čeprav eden od njiju še vedno stanuje tam; če ni bilo niti tega,
  • stalno prebivališče toženca; in če ni niti tega,
  • skupno državljanstvo zakoncev.

Španske notarje zavezujejo te določbe o pristojnosti, izvzemši pravne spore – njihova država članica je v pomenu člena 3.2 imenovala notariate za sodišča – vendar še vedno lahko prosto zapišejo poročno pogodbo ali dogovor o izbranem pravu.