3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Za zakonsko premoženje se uporabi režim odloženega skupnega premoženja. Zakonca se ne moreta dogovoriti o uporabi drugega režima. Vendar pa lahko (bodoča) zakonca skleneta pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema. Zaradi pogodbe se ne spremenijo lastniška razmerja, temveč se spremeni le narava premoženja v smislu zakonskega ali posebnega premoženja (7. poglavje ÄktB). Obstajajo tudi posebne družinskopravne pogodbe, ki jih pravo ureja, denimo glede daril med zakoncema (8. poglavje ÄktB in Zakon (1936:83)) in glede razdelitve premoženja med zakonsko zvezo (ÄktB 9:1 in 9:2). V obeh primerih je pogodbo treba vpisati v register. Zakonca lahko skleneta predpogodbo o razdelitvi premoženja v primeru razveze (ÄktB 9:13).

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se sklene v pisni obliki in predloži Davčni upravi Švedske (ÄktB 7:3).

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema lahko zakonca skleneta pred sklenitvijo ali med trajanjem zakonske zveze. V vsakem primeru mora biti pogodba vpisana v register. V prvem primeru pogodba stopi v veljavo z dnem sklenitve zakonske zveze, medtem ko v drugem primeru učinkuje z dnem vpisa v register.

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Z novo pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema lahko zakonca določita, da skupno premoženje postane posebno premoženje, ali obratno. Pri tem veljajo enaki formalni pogoji.