9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Tudi v tem primeru se uporabljata dva različna pravna reda (glej vprašanje 1.1). V skladu s členom 8 Nordijske pogodbe odloči o zahtevku za delitev premoženja pristojni organ v državi pogodbenici, kjer teče postopek razveze ali ločitve zakoncev. V skladu s členom 2 Zakona (1990:272) je švedsko sodišče pristojno tudi v sporih glede zakonskega premoženja v primeru razveze, ki poteka na Švedskem. Poleg tega je švedsko sodišče pristojno v primeru, ko ima toženec svoje običajno bivališče na Švedskem, v primeru, da ima tožnik svoje običajno bivališče na Švedskem in se za zakonsko premoženje uporablja švedsko pravo, v primeru ko se postopek nanaša na premoženje, ki se nahaja na Švedskem, ali v primeru, ko toženec pristane na pristojnost švedskega sodišča. Pristojno je sodišče po kraju običajnega bivališča toženca. V primerih, ko je sicer pristojno švedsko sodišče, vendar pristojnega sodišča ni mogoče določiti, se v skladu s členom 18 Zakona (1990:272) lahko tožba vloži pri okrožnem sodišču v Stockholmu.