1 Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

Anglija/Wales

Sodišča v Angliji in Walesu v zadevah glede prenehanja zakonske zveze in finančnih posledicah slednjega v primeru, da so za to pristojna, vedno uporabijo lex fori. Glej tudi točko 9 spodaj o forum non conveniens.

Škotska

V odsotnosti izbire zakoncev se za nepremičnine uporabi pravo kraja, na katerem se nahaja premoženje (lex situs), za premičnine pa pravo stalnega bivališča zakoncev. Če imata zakonca stalno bivališče v različnih državah, vprašanje glede premičnin pa nastane na Škotskem, se uporabi škotsko pravo (lex fori) (člen 39 Zakona o družinskem pravu (Škotska) 2006).

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

Anglija/Wales

Ne. Nedavni precedenčni primer Radmacher proti Granatinu [2010] UKSC 42 je potrdil, da se v vsakem primeru uporabi lex fori. Ob upoštevanju navedenega sta veljavnost pogodbe in rezultat v okviru izbranega prava domnevno ključna dejavnika, ki ju je treba upoštevati v okviru krovnega načela poštenosti (glej 2.1. in 2.2. spodaj).

Škotska

Zakonca lahko izbereta pravo, ki se bo uporabljalo. Omejitev ali formalnih zahtev ni (člen 39(6)(b) Zakona o družinskem pravu (Škotska) 2006).