6 Kakšne so posledice smrti?

Anglija/Wales

V Angliji in Walesu obstaja svoboda oporočne volje in ni rezerviranih/obveznih deležev za preživele zakonce.

Če ni oporoke zakonec deduje v skladu s členom 46 Zakona o upravljanju zapuščine 1925. Natančni zahtevek je odvisen od tega, ali pokojni zapusti otroke („potomce v ravni vrsti“) in/ali roditelja, brata ali sestro v čistokrvnem sorodstvu ali potomca v ravni vrsti brata ali sestre v čistokrvnem sorodstvu.

Ne glede na to, ali obstaja oporoka ali ne, lahko preživeli zakonec vloži zahtevek za premoženje pokojnika za finančno preskrbo, ki jo določi sodišče v skladu z Zakonom o dedovanju (Preskrba družine in vzdrževanih oseb) 1975.

Škotska

Če ni oporoke ima zakonec nespremenljive prednostne pravice do hiše, pohištva in denarnega zneska (člena 8 in 9 Zakona o dedovanju (Škotska) 1964).

Če te pravice ne izčrpajo premoženja, ima preživeli zakonec tudi pravico do ene tretjine preostalih premičnin (če obstajajo preživeli potomci v ravni vrsti) ali do polovice (če ni preživelih potomcev v ravni vrsti). Preživeli zakonec v primeru, da pokojnik ne zapusti živih potomcev v ravni vrsti, staršev ali bratov oziroma sester, prevzame preostanek premoženja (glej člen 2 Zakona o dedovanju (Škotska) 1964).

Če oporoka obstoja se preživelemu zakoncu zelo pogosto zapusti celotno premoženje. Teoretično ima preživeli potomec v ravni vrsti pravico do ene tretjine premičnin pokojnika (legitim), vendar se potomec v ravni vrsti tej pravici pogosto odpove. Če je preživeli zakonec v oporoki izpuščen, lahko v primeru, da obstajajo potomci v ravni vrsti, zahteva eno tretjino premičnin, oziroma polovico, če potomcev v ravni vrsti ni.