8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

Anglija/Wales

V Združenem kraljestvu lahko istospolni pari svoje razmerje formalizirajo s sklenitvijo civilnega partnerstva (glej Zakon o civilnem partnerstvu 2004). Pravne posledice so praktično identične posledicam zakonske zveze (vključno z začasno materialno pomočjo) in civilno partnerstvo se upravičeno imenuje „zakonska zveza v vseh pogledih, razen imenu“.

Posebnega režima za pare, ki živijo skupaj, ne da bi razmerje formalizirali (običajno imenovane „partnerji v izvenzakonski zvezi“), ni, zato se morajo zateči k splošnemu pravu, zlasti varstvenemu skrbništvu (skupnega namena) (glej predvsem Jones proti Kernott [2011] UKSC 53). Pomembno pa je poudariti, da imajo sodišča v skladu s Prilogo 1 k Zakonu o otrocih 1989 (z naslovom „Finančna preskrba otrok“) veliko diskrecijsko pravico za izdajo odredb v zvezi z otroki, vključno s pavšalnimi plačili in prenosi premoženja.

Škotska

Pravila za registrirana civilna partnerstva med osebami istega spola so ista, kot za zakonsko zvezo (glej del 3 Zakona o civilnem partnerstvu 2004).

Za neporočene pare, ki živijo v skupnem gospodinjstvu kot mož in žena (ali neregistrirane partnerje, ki živijo v skupnem gospodinjstvu kot civilni partnerji) so pravila, ki se uporabljajo v času trajanja razmerja, ista, kot so navedena zgoraj za poročene pare, pravila v primeru ločitve in smrti pa so drugačna. Načela enake delitve zakonskega premoženja ob ločitvi ni, prav tako ni nespremenljivih predhodnih pravic preživelega ali zaščitenega zakonskega deleža v primeru smrti partnerja. Partner v izvenzakonski zvezi pa lahko na sodišču vloži vlogo za finančno preskrbo ob ločitvi (oblikovano predvsem za popravek krivice, povzročene s prispevki partnerja, ali prikrajšanja, do katerega je prišlo v izvenzakonski zvezi) in za diskrecijsko preskrbo ob smrti drugega partnerja (glej člene 25 do 29 Zakona o družinskem pravu (Škotska) 2006).