4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

I Österrike finns det inget särskilt register för äktenskapsförord eller andra överenskommelser mellan makarna och inga skyldigheter när det gäller registrering. Makar till företagare kan kräva att få äktenskapsförordet registrerad i bolagsregistret, för att skydda sina rättigheter mot fordringsägare i bolaget (§ 36 Unternehmensgesetzbuch, UGB).