8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Det registrerade partnerskapet bygger på Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) och gäller endast för homosexuella par. Enligt § 27c IPRG, kan registrerade partner i ett gränsöverskridande sammanhang välja fritt vilken lag som skall tillämpas. I annat fall skall lagen tillämpas som gäller i den stat där partnerskapet registrerades. Bestämmelserna i den österrikiska lagen om makarnas egendomsförhållanden gäller också för registrerade partnerskap (§ 1217 para 2 ABGB). Samäganderätten när det gäller bostadsrättlägenheter enligt § 13 WEG och förbudet mot överlåtelse och inteckning enligt § 364c ABGB är också tillämpliga. Uppdelningen av partnernas egendom för dagligt bruk samt partnernas besparingar sker i enlighet med §§ 24-41 EPG, som baseras på §§ 81-98 EheG.
Det finns inga särskilda bestämmelser när det gäller egendomsrätt för oregistrerade utomäktenskapliga samboförhållanden, och en analog tillämpning av §§ 81 och följande i EheG om boskillnad efter upplösning av äktenskapet har förkastats i domstolsbeslut. De allmänna bestämmelserna i lagen om skyldigheter och om egendomsrätt tillämpas.