9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

Uppdelningen av tillgångar efter en skilsmässa enligt §§ 81 och följande i EheG och §§ 24 och följande i EPG gäller bland de icke-ifrågasatta äktenskapsmålen. Österrikiska domstolar har internationell behörighet för sådana förfaranden, om en make/maka/sambo har österrikiskt medborgarskap eller om han/hon har sin vanliga vistelseort i landet (§ 114a para 4 Jurisdiktionsnorm, JN). Såväl sakfrågan som den lokala behörigheten innehas av tingsrätten (§ 104a JN)inom vars domkrets makarna/partner hade sin senaste gemensamma hemvist, i andra hand tingsrätten inom vars domkrets svaranden har sin hemvist (§§ 114a para 1 i kombination med 76 para 1 JN). Om en äktenskapsskillnad redan anhängiggjorts vid en domstol och ärendet inte har avslutats i första instansen, har denna domstol även behörighet när det gäller uppdelningen av giftorättsgodset (§§ 114a para 3 i kombination med 76 para 1 JN).