6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Om en av makarna dör så upphör makarnas förmögenhetsordning och om regelsystemet för egendomsgemenskap var tillämpligt så kommer den gemensamma egendomen delas upp i enlighet med de principer som beskrivs i 5.1. Den överlevande maken kommer att få sin andel medan den andra delen av den gemensamma egendomen går till den avlidnes dödsbo vilket delas upp i enlighet med bestämmelserna i arvslagen. I enlighet med denna lag ärver den överlevande maken en lika stor andel som varje barn. Om barnen till den avlidna redan har dött eller om de är ovärdiga att ärva så har deras avkomlingar rätt att ärva (artikel 10 arvslagen).

När en make ärver tillsammans med den avlidnes föräldrar eller mor- och farföräldrar, eller bröder och systrar eller deras avkomma ska den överlevande maken få hälften av dödsboet om makarna inte ännu varit gifta i 10 år och två tredjedelar om de har varit gifta i mer än 10 år. När en make ärver tillsammans med avlidnes föräldrar eller mor- och farföräldrar samt bröder och systrar eller deras avkomma ska den överlevande maken få en tredjedel av arvet om makarna inte ännu varit gifta i 10 år och hälften av arvet om de har varit gifta i mer än 10 år. Om det inte finns några andra arvingar så ärver maken hela egendomen (artikel 9 i arvslagen).