7 Har din nationella lagstiftning särskilda regler för makarnas förmögenhetsförhållanden för multinationella par?

Nej, det finns inte särskilda regler för makars förmögenhetsförhållanden för par med olika medborgarskap.