8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Äktenskapliga frågor faller under de bulgariska domstolarnas behörighet om en av makarna är en bulgarisk medborgare eller har sin vanliga hemvist i Bulgarien. I enlighet med artikel 7 i CPIL har bulgariska domstolar behörighet i frågor gällande makars personliga förhållanden och makars förmögenhetsförhållanden.

Den behöriga regionala domstolen är domstolen i den region där svaranden har sin vanliga hemvist (artikel 105 i lagen om civilrätt).