4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

I enlighet med kroatisk lag finns det inget krav på att registrera giftorättsgodsavtal.