6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Om det inte finns ett giftorättsgodsavtal som fastställer annat kan en efterlevande make/maka begära hemskillnad av den gemensamma egendomen vid en arvsprocess som behandlas inför en civilrättslig notarie, vilket innebär att den egendomen inte ingår i arvet.

Vid hemskillnad av den gemensamma egendomen ska den efterlevande maken/makan ärva återstoden av den avlidna makens/makans egendom (om det inte finns något testamente), enligt första eller andra arvsordningen. I den första arvsordningen ska den efterlevande maken/makan ärva samma andel som den avlidna makens/makans barn (artikel 9 i arvslagen). Om den avlidna maken/makan inte har några barn ska dennes make/maka och föräldrar ärva egendomen i lika delar (en halva går till maken/makan och den andra till föräldrarna). Om den avlidna maken/makan inte har några föräldrar i livet ska den efterlevande maken/makan ärva hela egendomen (artikel 11 i arvslagen).