1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Domstolarna på Cypern kommer alltid tillämpa lagen i domstolslandet (deras egen lag) i ärenden om giftorättsgods.

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Nej. Domstolarna ska alltid tillämpa lagen i domstolslandet. Val av lag är inte möjligt.