4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

Nej/inte tillämpligt på allt ovanstående.