6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Vid arvsförfaranden, bedöms de före detta makarnas äganderättigheter och skyldigheter utifrån det förmögenhetsförhållande som existerade dem emellan (dvs. antingen lagstadgad ordning, äktenskapsförord eller enligt domstolsbeslut) och dessutom enligt de instruktioner (sista vilja) vilka gjorts av den avlidne maken angående hans/hennes egendom i händelse av dennes död. Om så visar sig nödvändigt, kommer de principer för bodelning av domstol, som anges i avsnitt 5.1, att tillämpas. Emellertid kan den efterlevande maken och arvingarna komma annorlunda överens (avsnitt 764, § 1 i civillagen).

Den avlidne makens del av den avslutade och delade gemensamma egendomen (vanligtvis hälften av den avslutade gemensamma egendomen) utgör del av hans/hennes egendom och är tillsammans med hans/hennes personliga egendom föremål för arvsskifte. The surviving spouse and the deceased’s children inherit in the first order of succession, each of them in equal parts (avsnitt 1635, § 1 i civillagen).