7 Har din nationella lagstiftning särskilda regler för makarnas förmögenhetsförhållanden för multinationella par?

Czech law does not provide for any special matrimonial property regime for multinational couples.