4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Avtalet om enskild egendom mellan äkta makar ska registreras i personregistret som sköts av Tinglysningsretten Majsmarken 5, 9500 Hobro (Telefon: 996 858 00, Fax: 996 858 01, www.tinglysning.dk).

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

Hela avtalet om enskild egendom registreras, inklusive informationen om vilka tillgångar som ska ingå i den enskilda egendomen.

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

All information i personregistret är offentlig.

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Avtal om enskild egendom är endast giltiga om de registrerats.