8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

I enlighet med lagen om registrerat partnerskap har två personer av samma kön rätt att ingå ett registrerat partnerskap.

Om det inte finns något avtal som föreskriver något annat tillämpas samma bestämmelser på registrerat partnerskap som på äktenskap.

Dock är bestämmelser som bara är tillämpliga på personer av ett visst kön inte tillämpliga på registrerat partnerskap. Detta gäller regeln som anges i 1.1 vilken är grundad på könet på en av makarna. Denna regel kan följaktligen inte tillämpas på registrerat partnerskap.

Det förefaller inte finnas någon enhetlig rättspraxis för tillämplig lag på förmögenhetsförhållanden i registrerade partnerskap, men jurister föreslår att de regleras av lagen i det land där partnerna först hade gemensam hemvist, alternativt av lagen i landet där partnerskapet registrerades. Vidare föreslås även att lagvalsavtal är tillåtet.

Den nordiska äktenskapskonventionen är inte tillämplig på registrerade partnerskap.

(1 § och 3–4 §§ lagen om registrerat partnerskap)