9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

En ansökan om bodelning ska lämnas in till skifteret (skifteret är en del av byretten som är en lokal domstol i Danmark), om en av parterna bor i Danmark. Om minst en partner har en anknytning till Danmark, får partnerna avtala om att lämna in en ansökan om bodelning där. Partnerna får inte ingå ett sådant avtal i förtid, utan det får endast ske när en tvist föreligger om bodelningen vid en äktenskapsskillnad eller en hemskillnad.

En ansökan om bodelning för den delen av giftorättsgodset som finns i Danmark får lämnas in där om tillgångarna i fråga inte är underkastade bodelningsförfaranden i ett annat land.

(4 § lagen om uppdelning av familjetillgångar)

(74 § lagen om egendomsförvaltning)