6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Vid intestatarv ärver efterlevande make tillsammans med den avlidne makens släktingar och dennes andel beror på arvsordningen för de släktingar som har arvsrätt (släktingar intill tredje led).

Om efterlevande make ärver tillsammans med arvingar i första led (barn) äger han eller hon rätt till lika stor del som barnen, men ska dock erhålla minst en fjärdedel av dödsboet.

Om efterlevande make ärver tillsammans med arvingar i andra led (den avlidnes föräldrar och deras avkomlingar, dvs. den avlidnes bröder och systrar), äger han eller hon rätt till hälften av dödsboet. Om efterlevande make ärver tillsammans med arvingarna i tredje led äger han eller hon dessutom rätt till en ytterligare prioriterade del av dödsboet (hushållsartiklarna från det gemensamma hemmet).

Finns inga släktingar i första eller andra led ärver efterlevande make hela dödsboet.

Utöver en del av dödsboet äger efterlevande make rätt att begära en personlig rätt att bruka fast egendom som fungerat som gemensamt hem.