4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

Det finns inget register över giftorättsgods eller register över äktenskapsförord i Frankrike.