6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Vid dödsfall upplöses makarnas gemenskap och delas upp i två delar. Det efterlevande maken får den ena halvan och den andra halvan överlåts till den avlidna makens arvtagare. Dock är den efterlevande maken också en arvtagare och dennes rättigheter varierar med de andra arvtagarna (artikel 756 ff. i CC). Om ättlingar finns, ärver den efterlevande maken nyttjanderätten till hela kvarlåtenskapen eller äganderätten till en fjärdedel av den (artikel 757 i CC). Om föräldrar till den avlidna finns, ärver de var sin fjärdedel och resterande överlåts till den efterlevande maken (artikel 757-1 i CC). Om det inte finns några ättlingar eller föräldrar till den avlidna, ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen (artikel 757-2 i CC).