7 Har din nationella lagstiftning särskilda regler för makarnas förmögenhetsförhållanden för multinationella par?

Ett avtal undertecknat den 4 februari 2010, som trädde i kraft den 1 maj 2013, och som är resultatet av ett samarbete mellan de franska och tyska justitieministrarna, har skapat ett extra, frivilligt förmögenhetsförhållande för makar, baserat på det förmögenhetsförhållande om separation av tillgångarna som finns i Frankrike och Tyskland.

Under äktenskapet omfattas makarna av förmögenhetsförhållandet om separation av tillgångarna. Vid dess upplösning har vardera maken rätt till hälften av de tillgångar som förvärvats under äktenskapet.

Detta gemensamma förmögenhetsförhållande för makar står till förfogande inte endast för fransk-tyska par, utan också för par som bor i Frankrike eller Tyskland eller vars förmögenhetsförhållande för makar lyder under fransk eller tysk lag.