8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Oregistrerade partnerskap (samboskap) är erkända av artikel 515-8 i CC men är inte reglerade.

Registrerade partnerskap (civilrättsliga partnerskap) regleras av artikel 515-1 i CC ff.. Dessa partnerskap finns tillgängliga men är inte förbehållna för samkönade par.

Civilrättsliga partners är solidariskt ansvariga gällande skulder som ådragits av den ena partnern för ”vardagliga behov” (artikle 515-4 i CC).

Vardera partnern förblir fria att förvalta sin egendom och förblir ansvariga för sina personliga skulder. Egendom där ägandet inte fastställts, förutsätts vara ägt gemensamt (artikel 515-5 i CC). Partners får också föreskriva att egendom som förvärvats under partnerskapet också ägs gemensamt (artikel 515-5-1 i CC).