7 Har din nationella lagstiftning särskilda regler för makarnas förmögenhetsförhållanden för multinationella par?

Förutom de traditionella förmögenhetsförhållanden för makar kan alla makar också välja det fransk-tyska förhållandet av en frivillig gemenskap av förvärvade vinster utan att en av makarna behöver vara fransk eller tysk medborgare (se punkt 3.1). Tysk lag fastställer inte särskilda förmögenhetsförhållanden för makar för internationella par.