6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Om en av makarna dör upphör makarnas förmögenhetsordning och den gemensamma egendomen delas upp i enlighet med de principer som beskrivs under 5.1, och enligt bestämmelserna i äktenskapsförordet. Den överlevande maken erhåller sin andel medan den andra delen av den gemensamma egendomen går till den avlidnes dödsbo vilket delas upp i enlighet med bestämmelserna i arvslagen.

Såvida det finns arvingar till den avlidne maken i rätt nedstigande led, har den efterlevande maken rätt till livslång nyttjanderätt av den familjebostad som användes tillsammans med den avlidne, inklusive möbler och vitvaror, och ska från resten av dödsboet erhålla samma andel som ett barn.

(Art. 7:58 (1)  i civillagen)

Om det inte finns någon ättling, eller om denne uteslutits från arv, ska den efterlevande maken ärva den familjebostad som användes tillsammans med den avlidne, inklusive möbler och vitvaror. Hälften av det återstående boet ska ärvas av den efterlevande maken, medan den andra hälften ska ärvas av testators föräldrar. Om en förälder är avstängd från arv, ska den andre föräldern och den efterlevande maken erhålla lika delar.

(Art. 7:60 i civillagen)

Om det inte finns någon ättling eller förälder, eller om de är uteslutna från arv, ska den efterlevande maken erhålla hela boet.

(Art. 7:61 i civillagen)