9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

I fall där bodelning sker under skilsmässoförfarandet är ungerska domstolar behöriga för bodelning om de är behöriga för skilsmässoförfarandena. Behörighet för skilsmässoförfarandena bestäms med utgångspunkt från – beroende på fallet – makarnas medborgarskap eller deras hemvist/sedvanliga uppehållsort. Där det inte finns någon anknytning till skilsmässoförfarandet har ungerska domstolar behörighet i fall som gäller egendom från äktenskap och registrerat partnerskap om hemvisten eller den sedvanliga uppehållsorten för någon av makarna eller registrerade partnerna är i Ungern. (Artikel 59.2–3; 62/B a); 62/D punkt 2 IPLD)