4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

Detta är inte tillämpligt eftersom det i enlighet med irländsk lag inte går att välja vilket regelsystem för förmögenhetsförhållande som ska tillämpas. Det finns inga krav på att registrera ett äktenskapsförord och det finns inget register över äktenskapsförord.