8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

I 2010 års lag om registrerat partnerskap och vissa rättigheter och skyldigheter för samboende fastställer ett regelsystem för registrerat partnerskap (för par av samma kön) (del 1–14 och del 16) och för regelsystemet för utjämning mellan samboende (för par av samma kön och av motsatt kön) (del 15) som inte kräver registrering. Precis som gifta par tillerkänns de som är en del av ett registrerat partnerskap och de som räknas som samboende i enlighet med 2010 års lag väsentliga rättigheter och väsentligt skydd rörande finansiellt stöd och egendom. När det gäller civila partnerskap ger upplösningen av förhållandet eller ena partnerns bortgång den andre parten rätt att ansöka om underhåll (del 5), egendom (avsnitt 118) och/eller ett beslut om pensionsjämkning (avsnitt 121), och/eller stöd från den avlidna partens dödsbo (del 8). Dessutom ger del 4 i lagen från 2010 registrerade partner skydd för delat hem som liknar skyddet för den icke ägande maken när det gäller familjebostaden (avsnitt 27–42) – se 2.4. ovan. Rättigheterna för samboende personer är lika omfattande och utgår ifrån samboförhållandet utan några krav eller system för registrering. Vid ett samboförhållande som möter definitionen (i enlighet med avsnitt 172 i 2010 års lag ) ger upplösningen av förhållandet eller en av parternas frånfälle den andra parten rätt att ansöka om underhåll (avsnitt 175), en jämkning av egendom, (avsnitt 174), jämkning av pension (avsnitt 187), och/eller ersättning från den avlidna partnerns dödsbo(avsnitt 194).