4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

Det allmänna regelsystemet för förmögenhetsförhållande offentliggörs till skillnad från de avtalsbundna regelsystemen på ett så kallat "negativt" sätt. Detta innebär att regelsystemet anses kunna göras gällande mot tredje man eftersom det inte finns någon notanteckning om motsatsen i marginalen på äktenskapsbeviset. De avtalsbundna regelsystemen offentliggörs via en notanteckning i marginalen på äktenskapsbeviset som har arkiverats i pappersregistret eller det elektroniska registret som förs av folkbokföringsmyndigheten (artikel 69 i presidentens dekret nr 396 av den 03/11/2000).

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Förutom registrering vid folkbokföringsmyndigheten som avgör om avtalet kan göras gällande mot tredje man krävs i vissa fall registrering i fastighetsregistret (artikel 2647 CC) men i enlighet med den allmänt rådande rättsuppfattningen kan detta ske genom ett enkelt allmänt meddelande som saknar betydelse vid bedömning av om det kan göras gällande mot tredje man.

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

Bland annat ska följande skrivas in i marginalen på äktenskapsbeviset som registreras på folkbokföringsmyndigheten (artikel 162 CC, artikel 69 i presidentens dekret 396/2000): datum för avtal, den notarien som upprättat den offentliga handlingen, uppgift om de avtalsslutande parterna eller val av regelsystemet för åtskiljande egendom, lagval, dom om äktenskapsskillnad eller bodelning. Begäran om notanteckning i avtalet ska göras av den notarie som upprättat den officiella handlingen.

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Alla har rätt att rådfråga folkbokföringen.

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Verkan av registrering i det offentliga registret är att makarnas förmögenhetsförhållanden kan göras gällande mot tredje man.