6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Ena makens bortgång leder till att makarnas förmögenhetsförhållanden upphör med de konsekvenser som anges i punkt 5. Dessutom har den efterlevande maken rätt att få en andel från den avlidnes dödsbo i enlighet med arvslagen.