8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Egendomsgemenskapen tillämpas också för registrerade partnerskap med undantag för om parterna väljer ett äktenskapsförord (och, precis som i fallet för giftermål, har de möjlighet att välja bodelning). Lag 76/2016 gäller även registrerade partnerskap, där bestämmelserna rör intestatarv, reserverad andel, uteslutning, sammanställning och familjekontrakt. Paragraf 21 (Lag 76/2016) stipulerar att artiklarna rörande intestatarv, den registrerade andelen och uteslutning också är tillämpliga för partners i registrerade partnerskap.