1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Makarnas förmögenhetsförhållande regleras av den lettiska lagen om makarnas hemvist är i Lettland. Om makarnas egendom finns i Lettland är även denna egendom föremål för lettisk lag även om de inte bor i Lettland artikel 13 i den lettiska civillagen (CC)).

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Lettisk lag medger inte lagval.