6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Vardera maken har oavsett vilket förmögenhetsförhållande som är tillämpligt, rätt att fritt överlåta sin enskilda egendom om den andre maken avlider (artikel 88 CC).

Den efterlevande maken ärver den avlidne maken oavsett vilket förmögenhetsförhållande som gällde mellan makarna under äktenskapet (artikel 392 CC).

Den efterlevande maken får en lika stor andel från dödsboet som varje barn om det finns färre än fyra efterlevande barn. Om antalet barn är fler än fyra får den efterlevande maken en fjärdedel (artikel 393 CC).

Om den avlidne maken inte har några efterlevande avkomlingar eller adopterade barn får den efterlevande maken hälften av dödsboet och dessutom inredningen i makarnas bostad.

Om det inte finns några avkomlingar, adopterade barn, anförvanter i uppstigande led eller bröder eller systrar eller barn till dessa, eller om de kvarvarande arvingarna inte gör anspråk på sin andel går hela arvet till den efterlevande maken (artikel 396 CC).