8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Lettisk lag erkänner endast äktenskap mellan heterosexuella. Den finns inga lagar som reglerar registrerade eller oregistrerade partnerskap.