6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Om den avlidne maken efterlämnar barn eller avkomlingar till dessa barn har den efterlevande maken rätt att ärva, om annat inte specificeras i testamentet och beroende på vad den efterlevande maken/makan väljer, antingen den minsta andel som förordnats till barnet fött inom äktenskap så länge detta inte är mindre än en fjärdedel av dödsboet, eller nyttjanderätt till den fasta egendom där makarna bott tillsammans och bohaget som tillhör detta hem, om den avlidna ägt egendomen helt eller delvis tillsammans med den efterlevande maken (artikel 767-1 CC).

Om den avlidne maken inte efterlämnar barn eller avkomma till dessa barn, har hans/hennes efterlevande make rätt, om inte annat specificeras i testamentet, till full äganderätt av hela dödsboet (artikel 767-2 CC).

Hur dödsboet är sammansatt, och om det finns, kan påverkas av förekomsten av ett äktenskapsförord.