8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Lagen av den 9 juli 2004 (Mém. s. 2019 och följande, Parl. Doc. nr 4946) om rättsverkan av särskilda partnerskap som trädde i kraft den 1 november 2004.
Partner som har gjort en partnerskapsförklaring kan bestämma partnerskapets konsekvenser för egendom genom ett skriftligt avtal dem emellan. Detta avtal kan ingås och ändras när som helst. En anmälan om avtalet eller ändringarna vidarebefordras till den allmänna åklagarens kontor inom tre arbetsdagar (artikel 6 i Lag från 2004).

Om det inte finns något avtal så skapar ändå en partnerskapsförklaring rättigheter och skyldigheter mellan parterna som, i många avseenden, liknar dem mellan makar. De ovannämnda bestämmelserna är endast tillämpliga på partnerskapsförklaring som gjorts i enlighet med artikel 3 i denna lag (artikel 1 lag från 2004). Det finns inga särskilda bestämmelser för förmögenhetsförhållanden för oregistrerade, icke-äktenskapliga föreningar.
Lagen från 2004 kompletterades nyligen av lagen av den 3 augusti 2010 (Mém. s. 2190, Parl. Doc. nr 5904), artikel 4-1 som erkänner partnerskap som ingåtts i utlandet och som tillåter parter i dessa partnerskap att få samma fördelar som de som har beviljats luxemburgska partnerskap.