5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Detta beror på vilken förmögenhetsgemenskap som valts. Om äktenskapsskillnaden/separationen bestrids är det domstolen som beslutar hur egendomen ska fördelas. Om den inte bestrids är det makarna själva som fördelar den men detta omfattas av domstolens ratificering. Artikel 1333 i civillagen föreskriver att den gemensamma egendomen ska delas upp genom att vardera maken tilldelas en halva av tillgångarna som tillhör den gemensamma egendomen.

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Detta beror på vilken förmögenhetsgemenskap som valts. Om äktenskapsskillnaden/separationen bestrids är det domstolen som beslutar hur egendomen ska fördelas. Om den inte bestrids är det makarna själva som fördelar den men detta omfattas av domstolens ratificering. Artikel 1333 i civillagen föreskriver att när den gemensamma egendomen ska fördelas ska vardera maken tilldelas en halva av skulderna som tillhör den gemensamma egendomen.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Enligt förhållandet egendomsgemenskap måste vardera maken ersätta gemenskapen om denne har använt egendom därifrån för att likvidera sin egen skuld (artikel 1331 paragraf 1 i CC). Om en makes personliga egendom använts för att likvidera en gemensam skuld eller för en investering i den gemensamma egendomen, har denne rätt att bli ersatt för detta (artikel 1331 paragraf 2 i CC). Denna ersättning ska göras genom tilldelning av pengar (artikel 1331 paragraf 3 i CC).