6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Detta beror på om den först avlidna maken upprättat ett testamente eller inte. Makarna får utse varandra till allomfattande testamentstagare för hela kvarlåtenskapen i ett testamente. I detta fall kan bröstarvingarna till den avlidna maken göra anspråk på den laglott som finns reserverade för dem (även om detta nästan aldrig görs). Om det inte finns något testamente, och den avlidna efterlämnar bröstarvingar, ska barnen (eller deras ättlingar om barnen redan avlidit vid tidpunkten för makens död) erhålla halva kvarlåtenskapen medan den andra halvan överlåts till den efterlevande maken (artikel 808 paragraf 1 i CC). Den efterlevande maken har också rätt att fortsätta bo i dennes huvudsakliga bostad (artikel 633 i CC). Om den avlidna inte efterlämnar några barn eller andra ättlingar är den efterlevande maken den enda arvtagaren (artikel 810 i CC).