8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Den nyligen antagna Samboendelagen, kap. 571 i den maltesiska lagen, har särskilda bestämmelser för det ‘vanliga, primära, gemensamma hemmet’ endast vid registrerade partnerskap.

Mot bakgrund av en av de registrerade parterna har, om det gemensamma hemmet ägdes tillsammans, den efterlevande parten besittningsrätt under resten av livet eller till dess han/hon ingår äktenskap, sammanboende eller ingår ett annat registrerat partnersap.

Om det gemensamma hemmet ägdes av den avlidne registrerade partnern, kommer den efterlevande att åtnjuta besittningsrätt över nämnt hem under en period år motsvarande det antal år som de sammanboende hade sammanbott, under förutsättning att antalet sammanboende år inte överskrider 15 år. Samtidigt säger lagen också att en sådan sammanboenderätt skall åtnjutas ‘vita durante’ av den efterlevande parten eller till dess att han/hon ingår äktenskap, sammanboende eller ingår ett annat registrerat partnerskap.

Med hänsyn till lös egendom, ger lagen upphov till en motbevisbar presumtion om att sammanboende har rätt till en lika stor andel av lös egendom i det ‘vanliga, primära, gemensamma hemmet’ vilket förvärvades under sammanboendeperioden.