5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Förmögenhetsgemenskapen upplöses genom äktenskapsskillnad (se artikel 1:99 i BW). I princip har makarna rätt till en halva av tillgångarna. Efter gemenskapens upplösning kan vardera maken efterfråga att dennes kläder, smycken, yrkes- och affärsutrustning, papper och minnessaker som tillhör dennes familj återlämnas (se artikel 1:101 i BW). Fördelningen kan fastställas i avtalet om äktenskapsskillnad eller av en domare (se artikel 3:185 i BW). Den kan begäras när som helst (se artikel 3:178 i BW). Grundad på en klausul om nettning i äktenskapsförordet måste det även finnas en förlikning (i form av ekonomisk ersättning) mellan makarna i händelse av äktenskapsskillnad.

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Efter äktenskapsskillnaden är den f.d. maken fortfarande ansvarig för gemenskapens hela skuld som denne har ådragit sig under äktenskapet. Den andra f.d. maken blir solidariskt ansvarig för den skulden efter upplösningen av äktenskapet. Borgenären kan endast återkräva denna skuld från den gemensamma egendomen som tilldelas den andra f.d. maken. Skulden kan också återkrävas från den privata egendomen för den f.d. maken som ådragit sig skulden, men inte från den andra f.d. makens privata egendom (se artikel 1:102 i BW).

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Fördelningen av gemenskapen kan ske genom fördelning av tillgångarna i sig eller genom betalning i form av ekonomisk ersättning. Fördelningen kan begäras när som helst (se artikel 3:178 i BW).