6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

Om det tillämpliga förmögenhetsförhållandet för makarna är egendomsgemenskap har den efterlevande maken rätt till en halva av den odelade gemensamma egendomen, medan den andra halvan går till den avlidnas kvarlåtenskap. Den efterlevande maken innehar en särskild position i de arvsrättsliga bestämmelserna: om denne är en arvtagare tillsammans med barn ska denne enligt lagen tilldelas alla tillgångar från den avlidnas kvarlåtenskap, men vara tvungen att betala av skulderna (se artikel 4:13 i BW ff.). Om det står i den avlidnas testamente att den efterlevande maken inte ska ärva någonting eller om denne på annat sätt står i behov, kan denne från arvtagarna kräva rätten att använda och nyttjanderätten för den före detta bostaden för makarna (se artikel 4:28 och artikel 4:29 i BW) och kräva nyttjanderätten för andra tillgångar (se artikel 4:30 i BW).