8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Det ovanstående är på motsvarande sätt tillämpligt för registrerade partners1 (se artiklarna 1:80 a – 1:80 g i BW). Reglerna för internationell privaträtt är väsentligt annorlunda, för detta se

1 I Nederländerna kan individer både av samma och olika kön vigas i äktenskap och ingå registrerade partnerskap.

Artiklarna 10:70 – 10:85 i BW. BW innehåller inte några bestämmelser för oregistrerade samboskap. Dock kan samboende par ingå överenskommelse i ett samboavtal som vanligen fastställs med en offentlig handling. Samboende par upprättar också ofta testamenten till förmån för varandra.