4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

Det finns inga särskilda register för äktenskapsförord i Polen.

I enlighet med lagen om nationella domstolars register förs ett register över företagare. Rättsakten tillåter registrering av information om förmögenhetsförhållande för makar av de individer som anges i registret som företagare eller partner i handelsbolag. Uppgifterna i registret är offentliga. Därför uppfylls kravet om underrättelse av en avtalspart om upprättande av ett äktenskapsförord i detta fall genom att skicka in en notering om förmögenhetsförhållandet för makar i det förutnämnda registret (se 3.1).