8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Det finns inte någon rättslig bestämmelse om registrerade eller oregistrerade partnerskap.