4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Folkbokföringskontoren innehar ett register över de tillämpliga förmögenhetsförhållanden för makar (artikel 180 ff. i lagen om folkbokföring). Om makarna upprättat ett äktenskapsförord före äktenskapet ska detta finnas med i vigselbeviset, som registreras i respektive folkbokföring (artikel 190 i lagen om folkbokföring).

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

Förutom de allmänna kraven måste äktenskapsförordet inbegripa, förutom annan information, en anmärkning om äktenskapet ingås med eller utan äktenskapsförord, en hänvisning till relevant handling eller dokument som innehåller uppgifterna av det föreskrivna förmögenhetsförhållandet och vilken typ av förmögenhetsförhållande om det är en av de ovan nämnda typerna (artikel 181 i lagen om folkbokföring)

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Folkbokföringen är offentlig.

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Ett äktenskapsförord får endast motsättas av tredje part om det har registrerats (artikel 1711 paragraf 1 i CC och artikel 191 paragraf 1 i lagen om folkbokföring).